آوای کوه
اد ويستورز: صعود به قله امري اختياري است درحاليكه فرود از آن اجباري است 
لینک دوستان

صعود زمستانه علم كوه شايد از جمله شاخصترين فعاليتهاي كوهنوردي قابل تصور در ايران باشد. سال گذشته شاهد موفقيت تيمي مستقل و متشكل از كوهنوردان باشگاههاي مختلف در صعود زمستانه به مسير 48 لهستانيها بوديم. خاطرم هست اگر چه اين تيم مورد حمايت معنوي جامعه كوهنوردان كشور بود ولي به لحاظ مالي همچون هر تيم ديگر با مشكلاتي هم روبرو بود ولي در نهايت برنامه اجرا شد و خوشبختانه موفقيت آميز و بدون حادثه به پايان رسيد. اما متاسفانه بلافاصله بعد از صعود تيم زمزمه هايي در مورد حواشي برنامه به گوش رسيد و بعضا گلايه هايي هم بصورت سربسته در فضاي مجازي طرح مي شد. نكته اي كه در اين ميان برايم جالب بود اينكه به مرور و با گذشت زمان به جاي اينكه كدورتها فراموش شوند بر شدت آنها افزوده شد و سوء تفاهمات بالا گرفت و حتي بحث كوهنورد دولتي و مستقل را در حالي زنده كرد كه شعار آقاي رضا زارعي به عنوان رييس جديد فدراسيون مربوطه بر زدودن اين مرزبنديها بود. در نهايت مصاحبه آقاي امين معين به عنوان يكي از اعضاي اين تيم با رسانه ملي طوري حاشيه ايجاد كرد كه آقاي مهدي فرهادي به عنوان عضو ديگر اين تيم رسما زبان به اعتراض گشود. بعد از آن براي مدتي از گروه و حواشي آن خبري نبود تا جشنواره صعودهاي ورزشي و تقدير و تشكري كه از اعضاي تيم توسط فدراسيون با اهداي "كلنگ نمادين" صورت گرفت. در حالي كه زمزمه هاي نه چندان خوش آيند از درگيريهاي افراد اين تيم به گوش مي رسيد آقاي فرهادي با درج مطلبي تحت عنوان "روزهاي خوب كوهنوردي ما" تلاش نمود فضاي مثبتي را القا نمايد.

اخيرا سايت كوهنامه مصاحبه اي با آقاي احسان پرتوي نيا به عنوان سرپرست اين تيم منتشر نمود كه البته بيشتر جنبه معرفي وي را داشته چرا كه تقريبا به همان مقدار كه به اين صعود مي پردازد به باقي فعاليتهاي او نيز اشاره دارد. دقيقا دو روز بعد آقاي معين با ادبيات خاصي (و به نظر من به دور از شانش) واكنش نشان مي دهد و بلافاصله توجه آقاي نصيري را جلب شده و در همان روز به تسويه حساب با يكي از اعضاي تيم نانگابارپات مي پردازد. روز بعد شاهد مطلب بلند و بالا و در عين حال كنايه آميزي از آقاي فرهادي هستيم كه آقاي معين را مخاطب قرار مي دهد. طنز ماجرا آنجاست كه اين گلايه ها درست بالاي مطلب "روزهاي خوب كوهنوردي ما" درج شده است!
اينكه‌ آيا افرادي ديگري هم مطالبي نوشته اند يا خير بي خبرم اما ميزان انرژي كه براي اين مصاحبه ي ساده صرف شد، قابل توجه است. بررسي دقيقتر، بنده را به اين جمعبندي رساند كه حساسيتهاي ايجاد شده در بين اعضاي گروه (و نيز طرفداران آنها) باعث توجه بيش از اندازه به واژه ها و غفلت از روح حاكم بر مصاحبه است. در اين ميان مي توان به پاسخ خانم آنا فراهاني در ذيل مصاحبه اشاره كرد چرا كه اولا ايشون شخصي رو مخاطب قرار داده بود كه در همان مصاحبه به صراحت بر دوري جستنش از فضاي مجازي اشاره شده بود و لذا تصور اينكه پاسخ ايشان را دريافت كرده باشند بعيد به نظر مي رسد و ثانيا پاسخ آقاي پرتوي نيا به سايت كوهنامه در خصوص اطلاع رساني ها بيشتر جنبه برائت داشت چرا كه صحبت از تفويض اختيار به يك گروه سه نفره است و طبعا اگر مشكلاتي وجود داشته باشد مخاطب بايد آن گروه باشد نه آقاي پرتوي نيا. در واقع آقاي پرتوي نيا بدون وارد شدن به جزئياتي كه ممكن بود سوء تفاهم ايجاد كند سعي كرد به سئوال پاسخي ندهد و فقط بگويد بايد از ديگران سئوال شود كه چنين هم مي شود و مسير صحبت عوض مي شود. ضمن اينكه گلايه مطرح شده در خصوص اطلاع رساني با توجه به ذينفع بودن خود خانم فراهاني (بواسطه حضور همسرشون در تيم) از چنان درجه اهميت پاييني برخوردار بود كه حتي نيازي به پاسخگويي نداشت. طبعا خانم فراهاني بخاطر همسرشونم كه شده همه تلاشش رو براي اطلاعرساني بكار مي بسته و اگر احيانا انتظارات برآورده نشدن خب بايد نگاهي به شرايط انداخت و اگر درسي مي شود آموخت آنرا براي آينده بكار ببنديم. هر چند به نظرم مقوله اطلاع رساني در حوزه كوهنوردي هنوز در كشور ما صاحب تجربيات خوب نيست و ردپاي نارضايتي از اين مقوله را مي توان در بسياري از برنامه شاخص ديگر نيز ديد. با اين وجود اگر خانم فراهاني صلاح را در پاسخ دادن مي ديدند به نظرم بهتر بود مخاطب ايشان افكار عمومي باشد نه شخص پرتوي نيا. مخصوصا كه مسله درز اطلاعات از سوي اعضاي تيم تقصير آقاي پرتوي نمي تواند باشد مگر اينكه خودشان هم چنين كرده باشند. همچنين به نظر من رهسپار شدن خانم فراهاني به منطقه به دليل نگراني از وضعيت همسرشان كاملا قابل درك بوده (كما اينكه خانم منصوري نيز چنين مي كند) و از طرف ديگر شايسته بود جايگزيني براي خود انتخاب مي كردند تا روند اطلاع رساني مختل نشود. (اين هم قابل درك است كه استرس مي تواند روي تصميم گيريها اثر منفي بگذارد و چه خوب است راهكاري سيستماتيكي براي اطمينان از جاري بودن روند اطلاعرساني از قبل ديده شود). همچنين پاسخ به نظر بنده عجولانه و به دور از شان آقاي امين معين در خصوص حاميان مالي را مي توان با واكنش همسر ايشون (خانم فراهاني) مرتبط دانست. علي الخصوص كه قبلا نيز شاهد برخوردهاي غير مستقيم ايشون در پاسخ به منتقدين خانم فراهاني بوده ايم. پاسخ آقاي فرهادي نيز مي تواند بخاطر حساسيت وي نسبت به آقاي نصيري ارزيابي شود و ضمن اينكه بيان مي كند هنوز بعد از شش ماه كمكهاي خانه كوهنوردان هنوز در دست آقاي معين بوده و به اعضاي تيم پرداخت نشده به وضوح كدورت وي از مصاحبه تلويزيوني كه ذكرش رفت در جاي جاي مقاله اش خودنمايي مي كند. اميدوارم در اين صف آرايي هاي بچگانه، جاي اعضاي ديگر تيم را كماكان خالي ببينيم. علي الخصوص هم باشگاهي آقاي معين كه شايد بواسطه تعصب هم باشگاهي بودن انگيزه بيشتري براي واكنش نشان دادن داشته باشد. به هر حال تا زماني كه در اين آتش هيزمي انداخته شود گرمايش كوهنورديمان را خواهد سوزاند!

خوشحالم كه اين تيم سال گذشته حادثه نداد. اما به نظر شما چنين مسايل حاشيه اي عميقي تا چه مي تواند در موفقيت يك تيم يا گرفتار شدنش در دام حادثه، تاثير منفي بگذارد؟

سئوال مهمي كه برايم بي پاسخ مانده اينست كه وقتي افرادي تا اين حد با هم مشكل دارند اصولا چرا تشكيل تيم مي دهند؟

و در پايان هم به نظر شما چه راهكاري براي رفع چنين كدورتهايي مناسب است؟ به ياد بياوريد كه با گذشت زمان بر شدت آنها افزوده شده (يا بهتر است بگوييم عريانتر شده اند)

 


پ.ن.1 : ورود به چنين مسايلي با خطر اتهام و حتي تخريب روبروست. هر اقدامي مي تواند به نفع يا ضرر كسي تعبير شده، باعث طبقه بندي شدن در زمره موافقان يا مخالفان گردد. اين آفت نه فدراسيون مي شناسد و نه پيشكسوت و دامن همه را مي تواند بگيرد. تلاش نمودم تا بي طرفي خود را در اين ميان حفظ نمايم و فقط به چهره ي بد كل ماجرا (و نه شخصيت افراد) بپردازم. طبعا هيچ كس مبري از اشتباه نيست.

پ.ن.2 : در خصوص چرايي و چگونگي حضور آقاي معين در تلويزيون پاسخ خصوصي از آقاي زارعي دريافت كردم كه معتقدم شفافسازي موضوع مي توانست بسيار مفيد باشد ولي به دليل خصوصي بودن كامنت، مجاز به بازنشر اونها نيستم.

پ.ن.3 : شاهد گلايه هاي مشابه اما با شدت كمتري در تيم ترانگو نيز بوديم. شايد كناره گيري شهرام عباس نژاد با همه قابليتهاي فني اش نيز به دليل پرهيز از مسايل مشابه بوده باشد هرچند كه به دليل اعتمادي كه به وي دارم حرفش را مبني بر نداشتن حال مساعد مي پذيرم. (برايش آرزوي موفقيت و شادكامي دارم.)


برچسب‌ها: علم كوه, امين معين, مهدي فرهادي
[ دوشنبه 1393/04/30 ] [ 11:16 ] [ تازه کار ]
کسی می تونه اصل یا کپی بودن این کارد رو تعیین کنه؟

سایر عکسها رو به علت حجم زیاد فقط لینک می دم
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14

ممنون

[ چهارشنبه 1393/04/18 ] [ 0:29 ] [ تازه کار ]

در مطلب "روز خوب كوهنوردي ما" به قلم آقاي مهدي فرهادي در وبلاگ پيارو، كامنتي با نام تازه كار درج شده كه ارتباطي با بنده ندارد.

 

با توجه به اينكه نزديك به هشت سال است كه بنده با نام تازه كار در اين وبلاگ قلم مي زنم به گواهي گوگل در فضاي مجازي نيز فعال بوده ام تصور اينكه شخص كامنت گذار از اين موضوع بي اطلاع بوده باشد كمي بعيد به نظر مي رسيد. از طرفي اين روزها به دليل مشغله حضور كمرنگي در فضاي مجازي دارم. بنابراين احتمال دادم ممكنه از حضور كمرنگ بنده سوء استفاده شود و كامنتهاي مختلفي (و احتمالا حاشيه داري) با نام بنده بصورت عمومي يا خصوصي درج گردد. بنابراين اگر احتمالا كامنتهاي بي ادبانه؛ تهاجمي يا پرخاشگرانه با نام "تازه كار" دريافت كرديد لطفا اين موضوع را مد نظر قرار داده از اصالت آن اطمينان حاصل كنيد.

 


پي نوشت: ثبت نام صعود قلم را از دست ندهيد. (http://soud-e-ghalam.blogfa.com)

 


برچسب‌ها: كامنت, نام مستعار, تازه كار
[ دوشنبه 1393/04/16 ] [ 13:10 ] [ تازه کار ]

نگارنده در حال حاضر فقط دو سازمان مردم نهاد كه فعاليتهايي با ارتبط مستقيم يا غيرمستقيم با ورزش كوهنوردي دارند را مي شناسد كه در سطح ملي مشغول به كارند. انجمن كوهنوردان ايران و انجمن غار و غارشناسي ايرانيان. اگر چه اين دو انجمن هم از حيث فلسفه تولد و اهداف مورد پي گيري باهم تفاوتهاي زيادي دارند ولي از آنجا كه هر دو مجوز فعاليتشان را از وزارت كشور دريافت كرده اند در خصوص ساختار و مسايل قانوني مرتبط، باهم شباهتهايي نيز دارند.
متاسفانه ...


برچسب‌ها: سازمانهاي مردم نهاد, انجمن كوهنوردان ايران, انجمن غار و غارشناسي ايرانيان, انجمن, اساسنامه
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1393/02/31 ] [ 12:6 ] [ تازه کار ]

شازده كوچولوي صعود قلم فردا از همه كوهنويسان دعوت كرده براي هم انديشي در مورد حل برخي موارد كه مدتي است تبديل به دغدغه هاي صعود قلم شده دور هم جمع شويم.

طبعا راهكارهاي برگرفته از خردجمعي نه تنها به دليل كاملتر بودن بر سلايق فردي ارجحيت دارد كه چون حاصل همفكري همه است طبعا مورد قبول همه هم خواهد بود و همگان خود را موظف به كمك براي تحقق آن خواهند دانست. لذا به تمام دوستداران صعود قلم كه فردا مشغله خاصي ندارند پيشنهاد مي كنم در اين جمع حضور داشته باشند. حتي اگر در حال حاضر گمان مي كنيد نظر خاصي راجع به موارد مطرح نشده نداريد اما مطمئن باشيد حضورتان در جمع مي تواند در پديد آمدن توفان فكري و پيدا كردن راهكارهاي پخته تر كمك كند.
اطلاعات بيشتر را از وبلاگ شازده كوچولو پي گيري نماييد: http://shazdekuchulo.blogfa.com/post-308.aspx


پ.ن: متاسفانه بنده خودم فردا ظهر وقت دندانپزشكي دارم و هرچند مطمئن نيستم قادر به شركت در اين جمع باشم اما تلاش خود را براي حضور خواهم كرد اما اگر مقدور نشد عذر مرا پذيرا باشيد.


برچسب‌ها: صعود قلم
[ چهارشنبه 1393/02/31 ] [ 10:29 ] [ تازه کار ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ محلي است براي بيان خاطرات، ذهنيات، تجربيات و اشتباهاتم.